NAERUSUUDE  LASTEHOID

 

* Tartu linna sissekirjutusega lastele on kohatasu 2018. aastal 70,50 ( kohatasu      suuruseks on sarnaselt lasteaedadele 15% eelmise aasta töötasu  alammäärast), millele lisandub toiduraha iga kohalkäidud päeva kohta 2,95 €                ( toitlustus 3 korda päevas, lisaks vahepala)

* Pakume kohatasu soodustusi sarnaselt Tartu linna lasteaedadele:

 http://www.tartu.ee/et/tartu-linna-munitsipaallasteaiad#kohatasu-soodustus-

* Huvi korral palume registreeruda ARNO-keskkonnas: 

  https://www.tartu.ee/arno/

* Luunja valla sissekirjutusega laste kuutasu lapsevanemale sõltub sellest, millises Luunja valla  lasteaia piirkonnas on lapse sissekirjutus. Valla toetus on piirkonnast sõltuvalt erinevas suurusjärgus.

 Täpsustuseks võtta ühendust Luunja vallaga (kadi@luunja.ee Tel 7417234; 56612583)

* Teistest piirkondadest pärit lastele hoiuteenuse hind on vastavalt kokkuleppele.