NAERUSUUDE  LASTEHOID

 

* Tartu linna sissekirjutusega lastele on kohatasu 2023. aastal 81  ( kohatasu      suuruseks on sarnaselt lasteaedadele 14% eelmise aasta töötasu  alammäärast), millele lisandub toiduraha iga kohalkäidud päeva kohta 2,95 €                ( toitlustus 3 korda päevas, lisaks vahepala)

* Pakume kohatasu soodustusi sarnaselt Tartu linna lasteaedadele:

 http://www.tartu.ee/et/tartu-linna-munitsipaallasteaiad#kohatasu-soodustus-

* Kohasoovi huvi korral palume registreeruda ARNO-keskkonnas: 

  https://www.tartu.ee/arno/

* Luunja valla sissekirjutusega lastele on kohatasu 6% riiklikult kehtestatud                  miinimumpalgast kuus. 2023. aastal on see 43,50 €. Lisandub toidutasu iga kohalkäidud päeva kohta 2,95 €.

 Täpsem info: https://luunja.ee/kohatasu-maksmine

* Teistest piirkondadest pärit lastele on hoiuteenuse hind vastavalt kokkuleppele.

* Soodustusteta täiskoha maksumus on 2023 aastal 519 €